3 Redenen Waarom Het Verbeteren van het Onderwijs Essentieel is

Het onderwijs in Nederland is al jarenlang op hetzelfde niveau. En dat terwijl de wereld om ons heen door ontwikkelt. Alleen door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren kun je een omslag maken. Leerkrachten moeten weer gemotiveerd worden alles uit de leerlingen te halen en het niveau van rekenen en taal moet worden opgekrikt. Alles voor een mooie toekomst in Nederland.

Eruit halen wat erin zit

Elke leerling is ergens goed in. Door de sterke punten te stimuleren krijg je leerlingen die er, in hun eigen vakgebied, helemaal voor gaan. Je kunt continue blijven hameren op wat een leerling niet kan, maar dat stimuleert de leerling én de leerkracht niet. School is belangrijk voor de leerling voor zijn ontwikkeling. Door te zorgen dat de leerling zijn volle kwaliteiten benut, kun je het beste uit hem halen. Talent- en identiteitsontwikkeling zijn hierin belangrijk, maar ook creativiteit. Wie ben je en wat kun je staan hierin centraal. Maar ook het krijgen van keuzevrijheid en te leren experimenteren en bouwen. Ga mee in de dromen die kinderen hebben, hiermee ontwikkel je veranderingen en zijn kinderen gemotiveerd te gaan voor wat ze willen doen. Door de leerling zijn eigen capaciteit en talent te laten ontwikkelen, creëer je volwassenen die straks zeer waardevol zijn voor de maatschappij. Alleen daarom als is het verbeteren van het onderwijs essentieel.

Vooral lezen en rekenen blijven achter

Ten opzichte van landen om ons heen is ons niveau rekenen en lezen aanzienlijk minder. En dat is zorgelijk. Rekenen en taal staan aan de basis van elk beroep, een inhaalslag is dus zeker nodig. Eerst moet de kennis van leerkrachten vergroot worden. Dit gebeurt al bij nieuwe pabo-studenten, maar veel huidige leerkrachten kunnen ook wel een bijscholing gebruiken. De overheid heeft richtlijnen ontwikkeld, waarin staat wat een leerling op welk moment moet weten. Dit zijn zogenaamde referentieniveaus. Aan het eind van de basisschool moeten bepaalde vaardigheden aangeleerd zijn. Voor lezen (taal) zijn er vier referentieniveaus: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, taalbeschouwing en mondelinge taalvaardigheid. Voor rekenen zijn dat er ook vier: verhoudingen, verbanden, getallen en meetkunde. Op de middelbare school zijn ook taal- en rekentoetsen, die met terugwerkende kracht het niveau weer op peil brengt. Het is belangrijk dat dit niveau zeker gelijk wordt aan de landen om ons heen. Als het kan zelfs hoger. Alleen dan zijn we klaar voor de toekomst.

Onderwijs bepalend voor onze toekomst?

Het niveau van het onderwijs in Nederland bepaalt onze toekomst. Dit is groter dan je denkt, het gaat zelfs over de prestaties van ons land in het algemeen. Vooral ten opzichte van andere landen blijft ons onderwijs achter. De wereld ontwikkelt en er zijn steeds meer landen die het onderwijs ruim mee laten ontwikkelen. Omdat Nederland jarenlang bij de top hoorde qua onderwijs, is heel lang niet ingezien wat de teloorgang betekent. Voor een omslag in het onderwijs in Nederland is het noodzaak de basis op te krikken. Er is meer deskundigheid nodig binnen het onderwijs en het onderwijzend personeel verdient meer waardering. Goede docenten trekken, door de slechte arbeidsomstandigheden, vaak weg naar het bedrijfsleven. Een gemiste kans voor het niveau van het onderwijs. Als de motivatie van de leerkracht omhoog gaat, gaat het hele onderwijsniveau omhoog. Bezuinigingen in het onderwijs moeten daarom verleden tijd zijn. Zorg ervoor dat leerkrachten er weer vol tegenaan gaan. Hoog tijd dus om het roer om te gooien!

Laat een reactie achter