Accreditatiepunten verdienen met nascholing

medications-257344_1280
Een farmaceutisch consulent moet regelmatig nascholen, de medische wereld is immers continue in beweging. Gelukkig hoeft die nascholing niet heel veel tijd te kosten: het kan namelijk gewoon thuis. Schriftelijk nascholen is voor de medische wereld nog nooit zo eenvoudig geweest.

Alles over chronische nierschade

Op regelmatige basis worden nieuwe programma’s toegevoegd aan het schriftelijke scholingsbestand. De programma’s richten zich allemaal op een specifieke aandoening. Voor elk programma zijn accreditatiepunten te behalen. Een van de programma’s gaat bijvoorbeeld over chronische nierschade. Het is steeds duidelijker dat nierschade een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Voor de farmaceutische consulent is het dus niet gek om de hedendaagse dossiers door te nemen en weer bij de tijd te zijn.

Zo is het bij nierschade nogal belangrijk om er op tijd bij te zijn, waarbij het risico op vervolgschade minder wordt. Deze nascholing voor de farmaceutische consulent telt voor vier nascholingsuren. In verschillende blokken wordt de achtergrondinformatie en diagnostiek aangeboden, als wel de behandeling en implementatie.

Altijd up-to-date

Doelstelling van de nascholingsprogramma’s is op de hoogte zijn van de hedendaagse veranderingen in het medische circuit, maar ook hoe in dit geval chronische nierschade vastgesteld en geclassificeerd wordt. Daarbij is het belangrijk dat de risicofactoren benoemd kunnen worden en dat de farmaceutische consulent weet wat de complicaties zijn van chronische nierschade.

Door het nascholingsprogramma te volgen, wordt duidelijk welke geneesmiddelen aandacht behoeven en welke verschillende methoden er zijn om de bewaking van medicatieveiligheid bij patiënten te organiseren. Aan de hand van aandachtspunten kan een farmaceutisch consulent aan de slag met de implementatie van de nieuwe kennis.

Abonnement op nascholingsprogramma’s

Chronische nierschade is niet het enige programma dat te volgen is voor de nodige nascholingsuren en accreditatiepunten, ook bijvoorbeeld ziektemodificerende therapie van multiple sclerose is er een, of ADHD-medicatie. Programma’s die binnenkort te volgen zijn is geneesmiddelenallergie en acute farmacotherapie. Andere programma’s zullen volgen. Als een abonnement genomen wordt op de programma’s, kan men jaarlijks zes nascholingsprogramma’s volgen.

Ook een probeerabonnement behoort tot de mogelijkheden, zo kan gekeken worden of de manier van lesgeven past bij de consulent. Een vol abonnementsjaar levert de consulent vierentwintig accreditatiepunten op. Voor het behalen van een toets is het noodzakelijk dat minimaal 60% van de gestelde vragen goed beantwoord wordt.

eLearning of schriftelijk

Voor de nascholing kan gekozen worden tussen eLearning en schriftelijk leren. Voor het aantal nascholingspunten maakt de vorm van het onderwijs geen verschil uit. Ook switchen tussen de manieren van lesgeven tussentijds is mogelijk. Door per programma de manier van werken en de manier van toetsen te kiezen, kan uitgeprobeerd worden wat het beste aansluit bij de wensen.

Zelfs als een programma gestart is met eLearning, kan voor de toets gekozen worden voor de schriftelijke variant. Handig daarbij is dat het boek kan dienen als naslagwerk. Mocht er tijdens het volgen van een eLearningtoets iets gebeuren waardoor de toets niet afgemaakt kan worden, dan is er niets aan de hand, zodra weer ingelogd wordt, kan de toets vervolgd worden.