Het Onderwijs Systematisch Verbeteren? Dat Kan!

Tegenwoordig is stress bij leraren en leraressen een veelgehoord probleem in het onderwijs. Dit komt mede door de snelheid van de samenleving in vergelijking met vroeger. Deze drastische veranderingen maken het er allemaal niet makkelijker op en dit zorgt dan ook voor de nodige stress. Zo kan het voorkomen dat onderwijzers meer bezig zijn met hun pedagogische rol dan met het daadwerkelijke onderwijs. Die verhouding moet natuurlijk niet zo scheef zijn. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je als onderwijzer minder gemotiveerd bent om les te gaan geven.

Je bent immers in het vak gegaan om kennis te verspreiden en geen opvoedmoeder te zijn. De frustratie die je hebt kan ook weer afgeven op de leerlingen. Waardoor zij minder gemotiveerd zullen zijn, omdat ze merken dat er minder passie is voor het les geven. Om dit te voorkomen is het van groot belang dat het onderwijs op een goed manier verbeterd wordt. Hierbij een aantal tips die daarbij kunnen helpen.

Tip 1: onderwijs verbeteren: Zorg dat je een school een veilige haven is

Verbetering bij het onderwijs begint bij tevreden leerlingen. Want als leerlingen meer tevreden zijn, zullen ze minder snel protesteren en dit heeft een aantal voordelen. Dit zorgt er namelijk voor dat je ze minder in toom hoeft te houden als onderwijzer. Hierdoor kan de focus meer komen te liggen op het kennis overdragen en minder op het pedagogische aspect. Een van de manieren om dit te doen is door bijvoorbeeld de inrichting in een school te veranderen. Zorg dat je school qua interieur niet aan het stereotype school-idee voldoet. Dit wekt namelijk weerstand op omdat bij kinderen vaak is ingeprent dat school gelijkstaat aan saaiheid en iets wat moet. Dit zorgt ervoor dat ze minder snel gemotiveerd zullen zijn.

Tip 2: plan tijd vrij voor verbeteringen

Verbeteringen beginnen met een goede organisatie. Als je een geheel systeem wilt veranderen is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Om die reden is het ook belangrijk dat er tijd voor wordt vrijgemaakt. Het is niet iets wat even tussendoor kan worden gedaan. Een goede planning waarbij iedereen samen kan komen is belangrijk. Daarnaast is het verstandig om stapje bij stapje verbeteringen te implementeren. Je kunt namelijk beter klein beginnen en geleidelijk naar iets groots werken dan andersom. Wanneer je groot probeert te beginnen en het faalt uiteindelijk, ben je immers verder van huis.

Tip 3: werk samen met personeel, leerlingen en ouders

Een samenwerking tussen onderwijzers, leerlingen en ouders kan zeer belangrijk zijn. Leerlingen vertellen namelijk sneller aan hun ouders waar ze specifiek ontevreden mee zijn. Ouders kunnen dat dan weer doorvertellen aan onderwijzers en die kunnen er vervolgens op anticiperen. Door deze wisselwerking zullen problemen sneller worden opgelost en kan er duidelijk naar een bepaald doel worden toegewerkt. Zo kan er namelijk gemakkelijker een plan worden opgesteld. Bij het onderwijs verbeteren is het kortom belangrijk dat iedereen wordt betrokken.

Laat een reactie achter